มีคนมาขโมยโค่นต้นไม้ยางพารา

แก้ไขล่าสุด วันที่ 19th August, 2023 at 07:04 pm

ในกรณีที่คุณรู้ตัวว่ามีคนมาขโมยโค่นต้นไม้ยางพาราของคุณ คุณสามารถใช้กฎหมายฟ้องร้องได้ ดังนี้

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 วรรค 1 ระบุว่า “ผู้ใดลักทรัพย์ของผู้อื่นเอาไปเสียหรือทำให้เสียประโยชน์ โดยการขโมย ฉ้อโกง ยักยอก หรือโดยวิธีอื่นที่มิได้กล่าวไว้โดยชัดแจ้งในประมวลกฎหมายนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”
  • พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 49 ระบุว่า “ผู้ใดตัดไม้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

หากคุณมีหลักฐานที่ชัดเจนว่ามีคนมาขโมยโค่นต้นไม้ยางพาราของคุณ เช่น กล้องวงจรปิด ลายนิ้วมือ หลักฐานการจ้างวาน คุณสามารถใช้หลักฐานดังกล่าวเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวได้

คุณสามารถแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ที่ต้นไม้ยางพาราของคุณตั้งอยู่เพื่อดำเนินการสอบสวนและดำเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวได้ คุณยังสามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลดังกล่าวได้

Share on: