มีเสมหะตลอดเวลา รักษาอย่างไร

การที่มีเสมหะตลอดเวลาอาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ เช่น

 • การติดเชื้อในทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม วัณโรค เป็นต้น
 • โรคเรื้อรัง เช่น โรคภูมิแพ้ โรคหืด โรคกรดไหลย้อน เป็นต้น
 • ปัจจัยกระตุ้นอื่นๆ เช่น การสูบบุหรี่ มลพิษทางอากาศ เป็นต้น

การรักษาเสมหะนั้นขึ้นอยู่กับสาเหตุที่แท้จริงของอาการ โดยอาจใช้ยาหรือการรักษาอื่นๆ ดังนี้

 • ยาแก้อักเสบ เช่น ยาต้านการอักเสบกลุ่ม NSAIDs หรือสเตียรอยด์
 • ยาละลายเสมหะ เช่น ยาอะซีทิลซิสเตอีน (acetylcysteine)
 • ยาขับเสมหะ เช่น ยาแอมโมเนียมไบคาร์บอเนต (ammonium bicarbonate)
 • การรักษาด้วยกายภาพบำบัด เช่น การนวดคอ หรือการสวนล้างจมูก
 • การรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย เช่น การอบสมุนไพร การกลั้วคอด้วยน้ำเกลือ เป็นต้น

นอกจากนี้ การดูแลตนเองที่บ้านก็มีส่วนช่วยให้เสมหะลดลงได้ เช่น

 • ดื่มน้ำให้เพียงพอ
 • พักผ่อนให้เพียงพอ
 • หลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นต่างๆ เช่น การสูบบุหรี่ มลพิษทางอากาศ เป็นต้น

หากมีเสมหะตลอดเวลาเป็นเวลานาน หรือมีอาการอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น ไข้ หายใจลำบาก ไอมีเลือดปน ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุและรับการรักษาที่เหมาะสม

Share on: