ยาลดไขมันและยาละลายลิ่มเลือด


ยาลดไขมันและยาละลายลิ่มเลือดเป็นยาที่ใช้ในการรักษาโรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับไขมันในเลือดและลิ่มเลือด ยาทั้งสองชนิดนี้มีความแตกต่างกันทั้งในด้านกลไกการออกฤทธิ์ ผลข้างเคียง และข้อควรระวัง

ยาลดไขมัน

ยาลดไขมันเป็นยาที่ใช้ในการรักษาภาวะไขมันในเลือดสูง โดยยาจะทำหน้าที่ลดปริมาณไขมันชนิดต่าง ๆ ในเลือด เช่น คอเลสเตอรอล แอลดีแอล (LDL) ไขมันไตรกลีเซอไรด์ และไขมันเอชดีแอล (HDL) ยาลดไขมันมีหลายชนิด แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ

  • กลุ่มสแตติน (Statin) เป็นยาลดไขมันที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ทำหน้าที่ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ HMG-CoA reductase ซึ่งจำเป็นในการสร้างคอเลสเตอรอลในร่างกาย ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดลดลง
  • กลุ่มอื่นๆ เช่น ไฟเบรต (Fibrate) นิกโอตินิกแอซิด (Niacin) และเอซีเออีอินฮิบิเตอร์ (ACE inhibitor)

ยาละลายลิ่มเลือด

ยาละลายลิ่มเลือดเป็นยาที่ใช้ในการรักษาภาวะลิ่มเลือดอุดตัน โดยยาจะทำหน้าที่ย่อยสลายลิ่มเลือด ทำให้เลือดสามารถไหลเวียนได้ตามปกติ ยาละลายลิ่มเลือดมีหลายชนิด แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ

  • กลุ่มยาที่ใช้ฉีด เช่น เทน็อกซิปาริน (Tenoxicam) และเฮพาริน (Heparin)
  • กลุ่มยาที่ใช้รับประทาน เช่น อะซิทิลซาลิไซลิกแอซิด (Aspirin) และวาร์ฟาริน (Warfarin)

ความแตกต่างระหว่างยาลดไขมันและยาละลายลิ่มเลือด

ปัจจัยยาลดไขมันยาละลายลิ่มเลือด
กลไกการออกฤทธิ์ลดปริมาณไขมันในเลือดย่อยสลายลิ่มเลือด
โรคที่ใช้รักษาภาวะไขมันในเลือดสูงภาวะลิ่มเลือดอุดตัน
ผลข้างเคียงปวดกล้ามเนื้อ ปวดหัว ท้องเสีย อ่อนเพลียเลือดออก เลือดออกง่าย ช้ำง่าย
ข้อควรระวังไม่ควรใช้ร่วมกับยาบางชนิด เช่น ยาลดไขมันกลุ่มสแตติน และยาละลายลิ่มเลือดกลุ่มอื่นๆไม่ควรใช้ร่วมกับยาบางชนิด เช่น ยาต้านการแข็งตัวของเลือด และยาละลายลิ่มเลือดกลุ่มอื่นๆ

drive_spreadsheetExport to Sheets

การใช้ยาลดไขมันและยาละลายลิ่มเลือด

การใช้ยาลดไขมันและยาละลายลิ่มเลือดควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ โดยแพทย์จะพิจารณาเลือกยาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย รวมถึงปริมาณยาและระยะเวลาในการรับประทานหรือฉีดยา

การรับประทานยาลดไขมัน

ยาลดไขมันควรรับประทานเป็นประจำทุกวันตามแพทย์สั่ง โดยทั่วไปจะรับประทานก่อนหรือหลังอาหาร 30 นาที ผู้ป่วยควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ควรหยุดรับประทานยาเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์

การฉีดยาละลายลิ่มเลือด

ยาละลายลิ่มเลือดควรฉีดตามแพทย์สั่ง โดยทั่วไปจะฉีดเข้าเส้นเลือดดำหรือใต้ผิวหนัง ผู้ป่วยควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ควรหยุดฉีดยาเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์

ข้อควรระวังในการใช้ยาลดไขมันและยาละลายลิ่มเลือด

ผู้ป่วยที่รับประทานยาลดไขมันหรือยาละลายลิ่มเลือดควรระมัดระวังในการใช้ยาดังต่อไปนี้

  • ไม่ควรใช้ยาร่วมกับยาบางชนิด เช่น ยาลดไขมันกลุ่มสแตติน และยาละลายลิ่มเลือดกลุ่มอื่นๆ
  • ไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์ขณะรับประทานยา
  • ไม่ควรสูบบุหรี่
  • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

หากมีอาการผิดปกติใด ๆ ขณะรับประทานหรือฉีดยา ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันที

Share on: