ยืมเงิน ซื้อที่ดินโดยไม่มีสัญญา

แก้ไขล่าสุด วันที่ 20th August, 2023 at 08:30 am

การยืมเงินโดยไม่ทำสัญญานั้นสามารถทำได้

แต่หากเกิดข้อพิพาทขึ้นภายหลัง บุคคลผู้ให้ยืมเงินอาจไม่สามารถฟ้องร้องเรียกเงินคืนได้ เนื่องจากไม่มีหลักฐานยืนยันการยืมเงิน

การกู้ยืมเงินโดยไม่มีสัญญามีข้อดีคือ สามารถทำธุรกรรมได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย แต่มีข้อเสียคือ บุคคลผู้ให้ยืมเงินอาจไม่สามารถฟ้องร้องเรียกเงินคืนได้หากเกิดข้อพิพาทขึ้นภายหลัง

หากต้องการกู้ยืมเงินโดยไม่มีสัญญา ควรทำบันทึกย่อหน้าสั้นๆ ระบุรายละเอียดของธุรกรรม เช่น วงเงินที่ยืม จำนวนเงินที่ชำระคืน กำหนดการชำระคืน และสถานที่ชำระคืน บันทึกดังกล่าวจะช่วยเป็นหลักฐานยืนยันการยืมเงินในภายหลัง หากเกิดข้อพิพาทขึ้น

Share on: