ย้ายโรงพยาบาลสิทธิบัตรทอง

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 08:22 pm

ขั้นตอนในการย้ายโรงพยาบาลสิทธิบัตรทอง:

 1. ตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลสิทธิบัตรทองในพื้นที่ที่คุณอาศัยอยู่ คุณสามารถค้นหารายชื่อโรงพยาบาลสิทธิบัตรทองได้ที่เว็บไซต์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
 2. เลือกโรงพยาบาลสิทธิบัตรทองที่คุณต้องการย้ายไป
 3. ยื่นคำขอย้ายโรงพยาบาลสิทธิบัตรทองที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยคุณสามารถยื่นคำขอย้ายโรงพยาบาลสิทธิบัตรทองได้ 2 วิธี ได้แก่
  • ยื่นคำขอย้ายโรงพยาบาลสิทธิบัตรทองด้วยตนเองที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
  • ยื่นคำขอย้ายโรงพยาบาลสิทธิบัตรทองทางออนไลน์ที่เว็บไซต์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
 4. รอการอนุมัติจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
 5. เมื่อสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) อนุมัติคำขอย้ายโรงพยาบาลสิทธิบัตรทองแล้ว คุณจะสามารถใช้บริการที่โรงพยาบาลสิทธิบัตรทองที่เลือกได้ทันที

ต่อไปนี้คือเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นคำขอย้ายโรงพยาบาลสิทธิบัตรทอง:

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ใบรับรองการย้ายถิ่นฐาน (กรณีย้ายถิ่นฐาน)
 • ใบรับรองการสิ้นสุดสิทธิประโยชน์ (กรณีสิ้นสุดสิทธิประโยชน์)
คุณสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการย้ายโรงพยาบาลสิทธิบัตรทองได้ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 1330
Share on: