รถยนต์จำนำเต๊นท์แล้วไถ่ถอนไม่ได้

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 12:31 am

โดยสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนได้ที่สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคสาขาทั่วประเทศ หรือทางเว็บไซต์ของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค

นอกจากนี้ เจ้าของรถยังสามารถขอความช่วยเหลือจากทนายความเพื่อดำเนินการทางกฎหมายกับเต็นท์รถที่รับจำนำรถของตนเองได้อีกด้วย

ในกรณีที่เจ้าของรถไม่สามารถดำเนินการทางกฎหมายด้วยตนเองได้ ก็สามารถขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้นได้ หน่วยงานเหล่านี้จะช่วยดำเนินการทางกฎหมายให้เจ้าของรถและติดตามผลจนกว่าเจ้าของรถจะได้รับเงินคืนหรือรถคืน

อนึ่ง เจ้าของรถควรศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและปรึกษาทนายความก่อนดำเนินการใดๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติม

ในกรณีที่รถถูกจำนำแล้วไม่สามารถไถ่ถอนได้ เจ้าของรถสามารถขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

  • สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
  • กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)

สำหรับข้อกฎหมายที่จะช่วยคุ้มครองเจ้าของรถ ได้แก่

  • พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
  • พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล พ.ศ. 2559
  • พระราชบัญญัติการเช่าซื้อ พ.ศ. 2522
Share on: