รางวัดที่ดินล้ำโฉนดของเรา

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 07:56 pm

หากรางวัดที่ดินล้ำโฉนดของคุณ คุณสามารถดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. ติดต่อเจ้าของที่ดินข้างเคียงเพื่อเจรจาขอแบ่งเขตแดน
  2. ยื่นฟ้องศาลเพื่อขอแบ่งเขตแดน

การติดต่อเจ้าของที่ดินข้างเคียงเพื่อเจรจาขอแบ่งเขตแดนเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด หากการเจรจาสำเร็จ คุณสามารถแบ่งเขตแดนและแก้ไขปัญหาได้โดยไม่ต้องฟ้องศาล

หากการเจรจาไม่สำเร็จ คุณอาจจำเป็นต้องยื่นฟ้องศาลเพื่อขอแบ่งเขตแดน ศาลจะพิจารณาข้อเท็จจริงและกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วตัดสินว่าเขตแดนควรอยู่ตรงไหน

Share on: