ลูกสาวกู้เงิน กยศ. ไม่จ่าย โดนฟ้องยึดบ้าน

หากลูกสาวกู้เงิน กยศ. แล้วไม่ชำระหนี้ตามกำหนด กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มีสิทธิฟ้องร้องบังคับคดีเอาทรัพย์สินของผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันเพื่อชำระหนี้ได้ โดยสามารถดำเนินการได้ดังนี้

  1. สืบทรัพย์ กยศ. จะทำการสืบทรัพย์ของผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันเพื่อหาทรัพย์สินที่จะนำมาบังคับคดีได้ เช่น บ้าน ที่ดิน รถยนต์ เป็นต้น
  2. บังคับคดี เมื่อพบทรัพย์สินที่จะนำมาบังคับคดีได้ กยศ. จะดำเนินการบังคับคดีเพื่อนำทรัพย์สินนั้นมาชำระหนี้ โดยสามารถบังคับคดีได้หลายวิธี เช่น ยึดทรัพย์ ขายทอดตลาด เป็นต้น

ในกรณีลูกสาวกู้เงิน กยศ. แล้วไม่ชำระหนี้จนถูกฟ้องยึดบ้าน พ่อแม่ในฐานะผู้ค้ำประกันอาจได้รับผลกระทบได้ เนื่องจากกยศ. มีสิทธิยึดทรัพย์ของผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันเพื่อชำระหนี้ได้ โดยอาจยึดบ้านของพ่อแม่เพื่อนำมาชำระหนี้แทนลูกสาวได้

อย่างไรก็ตาม พ่อแม่สามารถยื่นคำร้องขอผ่อนชำระหนี้กับกยศ. ได้ โดยกยศ. จะมีการพิจารณาตามข้อกำหนดของกองทุนฯ หากกยศ. อนุมัติให้ผ่อนชำระหนี้ พ่อแม่ก็ไม่ต้องถูกยึดบ้าน

สำหรับขั้นตอนและระยะเวลาในการฟ้องร้องบังคับคดีของกยศ. มีดังนี้

  1. ฟ้องร้อง กยศ. จะยื่นฟ้องคดีต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่งให้บังคับคดี
  2. นัดไกล่เกลี่ย ศาลจะนัดไกล่เกลี่ยระหว่างกยศ. กับผู้กู้หรือผู้ค้ำประกัน หากไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ ศาลจะดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไป
  3. ออกหมายบังคับคดี เมื่อศาลมีคำสั่งให้บังคับคดี ศาลจะออกหมายบังคับคดีเพื่อส่งให้ผู้บังคับคดีดำเนินการบังคับคดี
  4. บังคับคดี ผู้บังคับคดีจะดำเนินการบังคับคดีตามหมายบังคับคดี

ระยะเวลาในการฟ้องร้องบังคับคดีของกยศ. ขึ้นอยู่กับความยืดหยุ่นในการไกล่เกลี่ยของผู้กู้หรือผู้ค้ำประกัน หากไกล่เกลี่ยสำเร็จ กระบวนการฟ้องร้องบังคับคดีก็จะสิ้นสุดลง แต่หากไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จ กระบวนการฟ้องร้องบังคับคดีอาจใช้เวลานานหลายปี

Share on: