ลูกสาวและลูกเขย ไล่ออกจากบ้าน

ในกรณีที่ลูกสาวและสามีลูกสาวไล่ออกจากบ้าน ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ ได้แก่

 • ผู้เป็นพ่อหรือแม่ที่โดนไล่ออกจากบ้าน
 • ลูกสาวและสามีลูกสาวที่เป็นผู้ไล่ออกจากบ้าน
 • ครอบครัวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พี่น้อง หลานๆ ญาติพี่น้อง

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์นี้ ได้แก่

 • ปัญหาทางจิตใจของผู้เป็นพ่อหรือแม่ที่โดนไล่ออกจากบ้าน เช่น รู้สึกเสียใจ เสียใจ เครียด ซึมเศร้า
 • ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างลูกสาวและสามีลูกสาวกับผู้เป็นพ่อหรือแม่
 • ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างลูกสาวและสามีลูกสาวกับครอบครัวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หากผู้เป็นพ่อหรือแม่ที่โดนไล่ออกจากบ้านต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น

 • หน่วยงานราชการ เช่น ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • องค์กรการกุศล เช่น มูลนิธิกระจกเงา มูลนิธิบ้านนกขมิ้น
 • หน่วยงานเอกชน เช่น องค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานด้านครอบครัว

นอกจากนี้ ผู้เป็นพ่อหรือแม่ที่โดนไล่ออกจากบ้านยังสามารถปรึกษากับทนายความเพื่อขอคำแนะนำทางกฎหมายได้

สำหรับลูกสาวและสามีลูกสาวที่เป็นผู้ไล่ออกจากบ้าน ควรพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้เป็นพ่อหรือแม่และครอบครัวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หากมีสาเหตุที่ไม่สามารถให้อาศัยอยู่ในบ้านร่วมกันได้ ควรหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างสันติ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในครอบครัว

แนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างสันติ ได้แก่

 • พูดคุยและหาข้อตกลงร่วมกัน
 • หาทางประนีประนอม
 • หาความช่วยเหลือจากบุคคลภายนอก เช่น ญาติพี่น้อง หรือนักจิตวิทยา
Share on: