วิกฤตโรคไข้เลือดออกระบาด

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 08:17 pm

ไข้เลือดออกระบาด แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

  • ไข้เลือดออกธรรมดา มีอาการไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดกระดูก เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน อาจมีผื่นแดงตามผิวหนัง ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะหายเป็นปกติภายใน 7-10 วัน
  • ไข้เลือดออกรุนแรง มีอาการไข้สูงมาก ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดกระดูก เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน อาเจียนเป็นเลือด มีเลือดออกตามผิวหนัง เลือดออกในทางเดินอาหาร เลือดออกในช่องคลอด เลือดออกในปอด เลือดออกในสมอง ผู้ป่วยบางรายอาจเสียชีวิตได้

ไข้เลือดออกระบาดส่วนใหญ่เกิดจากไวรัสเดงกี มี 4 สายพันธุ์ คือ DENV-1, DENV-2, DENV-3 และ DENV-4 ยุงลายตัวเมียเป็นพาหะนำโรค เมื่อยุงลายกัดคนที่มีเชื้อไวรัสเดงกี เชื้อไวรัสจะเข้าสู่กระแสเลือดและทำให้เกิดอาการไข้เลือดออก

วิธีป้องกันไข้เลือดออกระบาด ทำได้ดังนี้

  • กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เช่น ภาชนะใส่น้ำ ยางรถยนต์เก่า กระถางต้นไม้ ถังเก็บน้ำ ฯลฯ
  • ใส่เสื้อผ้าที่ปกปิดร่างกายให้มิดชิด โดยเฉพาะแขนขา
  • นอนในห้องที่มีมุ้งลวด
  • ใช้ยาทากันยุง
  • ฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก

หากมีอาการไข้เลือดออก ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาทันที

Share on: