สหกรณ์ออมทรัพย์โกงเงิน ต้องการฟ้องกรรมการสหกรณ์เพื่อเอาเงินคืน

กรณีสหกรณ์ออมทรัพย์โกงเงิน หากผู้เสียหายประสงค์จะฟ้องกรรมการสหกรณ์เพื่อเอาเงินคืน สามารถทำได้โดยดำเนินการดังนี้

 1. รวบรวมหลักฐาน

ผู้เสียหายต้องรวบรวมหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโกงเงินของกรรมการสหกรณ์ เช่น เอกสารการฝากเงิน สมุดบัญชีเงินฝาก รายงานการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ หลักฐานการทุจริตอื่นๆ เป็นต้น

 1. ปรึกษาทนายความ

ผู้เสียหายควรปรึกษาทนายความเพื่อขอคำแนะนำในการดำเนินการฟ้องร้องคดี โดยทนายความจะประเมินว่าคดีมีมูลหรือไม่ และช่วยร่างฟ้องและดำเนินคดีให้

 1. ยื่นฟ้องต่อศาล

เมื่อรวบรวมหลักฐานและปรึกษาทนายความแล้ว ผู้เสียหายสามารถยื่นฟ้องต่อศาล โดยฟ้องกรรมการสหกรณ์ร่วมกันเป็นจำเลยในความผิดฐานยักยอกทรัพย์หรือความผิดฐานฉ้อโกงทรัพย์

หากผู้เสียหายเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ที่จดทะเบียนตามกฎหมายสหกรณ์ ผู้เสียหายสามารถฟ้องคดีต่อศาลแรงงานได้ โดยฟ้องสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นจำเลยร่วมกับกรรมการสหกรณ์ในความผิดฐานละเมิด

ทั้งนี้ ผู้เสียหายสามารถฟ้องคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญา โดยฟ้องคดีทางแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายจากกรรมการสหกรณ์ และฟ้องคดีทางอาญาเพื่อเอาผิดกับกรรมการสหกรณ์ตามกฎหมาย

ขั้นตอนการฟ้องคดีแพ่ง

 1. ยื่นคำฟ้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาคดี
 2. ศาลพิจารณาคำฟ้องและออกหมายเรียกจำเลยมาพิจารณาคดี
 3. ศาลนัดคู่ความมาไต่สวนมูลฟ้อง
 4. หากศาลเห็นว่าคดีมีมูล ศาลจะประทับรับฟ้องและกำหนดวันสืบพยาน
 5. ศาลสืบพยานทั้งสองฝ่ายและพิพากษาคดี

ขั้นตอนการฟ้องคดีอาญา

 1. แจ้งความต่อพนักงานสอบสวน
 2. พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและออกหมายเรียกผู้เสียหายมาสอบสวน
 3. พนักงานสอบสวนสรุปสำนวนคดีและส่งให้พนักงานอัยการ
 4. พนักงานอัยการพิจารณาสำนวนคดีและสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้อง
 5. หากพนักงานอัยการสั่งฟ้อง ศาลจะนัดไต่สวนมูลฟ้อง
 6. หากศาลเห็นว่าคดีมีมูล ศาลจะประทับรับฟ้องและนัดพิจารณาคดี
 7. ศาลพิจารณาคดีและพิพากษาคดี

การฟ้องคดีอาจใช้เวลานานและต้องใช้เงินทุนในการดำเนินการ ดังนั้น ผู้เสียหายควรพิจารณาความคุ้มค่าในการฟ้องร้องคดีก่อนตัดสินใจ

Share on: