สามีจดทะเบียนสมรส แต่ทำพินัยกรรมให้เมียน้อย

สามีจดทะเบียนสมรส แต่ทำพินัยกรรมให้เมียน้อย ในกรณีนี้ เมียหลวงมีสิทธิได้รับมรดกจากสามีตามกฎหมายอยู่ 2 ส่วน คือ

  • สินสมรสครึ่งหนึ่ง
  • สินส่วนตัวทั้งหมด

โดยสินสมรส คือทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรส ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้ชื่อของใครก็ตาม ส่วนสินส่วนตัว คือทรัพย์สินที่ได้มาก่อนสมรส หรือได้มาระหว่างสมรส แต่ได้มาโดยทางมรดก พินัยกรรม หรือถูกรางวัล

ดังนั้น ในกรณีที่สามีจดทะเบียนสมรส แต่ทำพินัยกรรมให้เมียน้อย พินนัยกรรมส่วนที่เป็นสินสมรสจะตกเป็นโมฆะ เมียหลวงมีสิทธิได้รับสินสมรสครึ่งหนึ่งจากสามี โดยคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดที่สามีอยู่ก่อนทำพินัยกรรม

ส่วนพินนัยกรรมส่วนที่เป็นสินส่วนตัวจะยังคงมีผลบังคับใช้ เมียน้อยจะได้รับมรดกตามพินนัยกรรมนั้น

อย่างไรก็ตาม เมียหลวงสามารถฟ้องร้องขอให้ศาลเพิกถอนพินัยกรรมได้ หากพินัยกรรมนั้นทำขึ้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือฝ่าฝืนความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เช่น สามีทำพินัยกรรมให้เมียน้อยในขณะที่ยังอยู่กินกับเมียหลวง หรือสามีทำพินัยกรรมให้เมียน้อยในขณะที่เมียหลวงกำลังตั้งครรภ์

ทั้งนี้ เมียหลวงควรปรึกษาทนายความเพื่อขอคำแนะนำในการดำเนินคดี

ตัวอย่างกรณีพิพากษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ มีดังนี้

  • ฎีกาที่ 1330/2556 สามีจดทะเบียนสมรสกับภรรยาตามกฎหมาย แต่ไปมีความสัมพันธ์กับหญิงอื่นและได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินทั้งหมดให้แก่หญิงอื่น ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าพินัยกรรมส่วนที่เป็นสินสมรสตกเป็นโมฆะ ภรรยามีสิทธิได้รับมรดกจากสามีครึ่งหนึ่ง ส่วนพินัยกรรมส่วนที่เป็นสินส่วนตัวยังคงมีผลบังคับใช้ หญิงอื่นจึงมีสิทธิได้รับมรดกตามพินัยกรรมนั้น
  • ฎีกาที่ 1476/2556 สามีจดทะเบียนสมรสกับภรรยาตามกฎหมาย แต่ไปมีความสัมพันธ์กับหญิงอื่นและได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินทั้งหมดให้แก่หญิงอื่น ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าพินัยกรรมส่วนที่เป็นสินสมรสตกเป็นโมฆะ ภรรยามีสิทธิได้รับมรดกจากสามีครึ่งหนึ่ง ส่วนพินัยกรรมส่วนที่เป็นสินส่วนตัวยังคงมีผลบังคับใช้ หญิงอื่นจึงมีสิทธิได้รับมรดกตามพินัยกรรมนั้น
Share on: