สามีเสียชีวิต โดนบังคับคดียึดทรัพย์

แก้ไขล่าสุด วันที่ 16th August, 2023 at 10:24 pm

ในกรณีที่สามีของคุณเสียชีวิต และเจ้าหนี้ได้ยื่นคำร้องขอบังคับคดียึดทรัพย์

คุณในฐานะทายาทของสามีของคุณมีสิทธิที่จะคัดค้านการบังคับคดีได้ โดยคุณจะต้องยื่นคำคัดค้านต่อศาลภายในกำหนดเวลา 30 วันนับแต่วันที่ได้รับหมายบังคับคดี

ในคำคัดค้าน คุณจะต้องระบุเหตุผลที่คัดค้านการบังคับคดี เช่น หนี้สินที่เจ้าหนี้อ้างว่าสามีของคุณเป็นหนี้นั้นไม่ใช่หนี้สินส่วนตัวของสามีของคุณ แต่เป็นหนี้สินของสินสมรส หรือหนี้สินนั้นเกิดขึ้นภายหลังจากที่สามีของคุณเสียชีวิตแล้ว

หากศาลมีคำสั่งเพิกถอนการบังคับคดี ทรัพย์สินของสามีของคุณก็จะถูกยกเว้นจากการยึดทรัพย์ อย่างไรก็ตาม หากศาลมีคำสั่งไม่เพิกถอนการบังคับคดี ทรัพย์สินของสามีของคุณก็จะถูกยึดทรัพย์เพื่อชำระหนี้ของเจ้าหนี้

Share on: