สิทธิบัตรทอง ทำฟันปลอม ทำไมต้องเสียเงิน

แก้ไขล่าสุด วันที่ 19th August, 2023 at 09:54 pm

6f55
สิทธิบัตรทอง ทำฟันปลอม ทำไมต้องเสียเงิน 2

ผู้ใช้สิทธิบัตรทอง หรือ 30 บาท ที่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรมได้มากขึ้น

สิทธิประโยชน์ทั้งหมด 13 รายการ ที่ได้รับการคุ้มครองดังนี้ 

1. การถอนฟัน
2. การอุดฟัน อุดคอฟัน 
3. ขูดหินปูน การเกลาฟันหรือเกลารากฟัน (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทันตแพทย์ในการรักษา)
4. ฟันปลอมฐานพลาสติก ทั้งแบบซี่ถอดได้และแบบทั้งปากถอดได้
– ฟันปลอมแบบถอดได้มีอายุการใช้งาน 5 ปี หากผู้รับบริการได้รับความเห็นจากทันตแพทย์ว่ามีความจำเป็นต้องซ่อมฟันปลอมก่อน 5 ปี ผู้รับบริการสามารถใช้สิทธิได้
5. รักษาโพรงประสาทฟันน้ำนม (รากฟันน้ำนม)
6.ใส่เพดานเทียมในเด็กปากแหว่งเพดานโหว่
7. ผ่าฟันคุด (ตามข้อบ่งชี้ของทันตแพทย์)
8. เคลือบหลุมร่องฟัน (เด็กโตและวัยรุ่น อายุ 6 – 24 ปี)
9. การทาฟลูออไรด์วาร์นิช (เด็กอายุ 9 เดือน – 5 ปี)
10. การเคลือบฟลูออไรด์ (เด็กโตและวัยรุ่น อายุ 6 – 24 ปี) ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุ กลุ่มเสี่ยงได้แก่ ผู้ที่มีภาวะน้ำลายแห้งจากการรักษามะเร็งด้วยการฉายแสงบริเวณใบหน้าและลำคอ หรือจากการกินยารักษาโรค  รวมทั้งผู้ที่มีเหงือกร่น รากฟันโผล่ ที่ยากต่อการทำความสะอาด
11. โรคปริทันต์อักเสบ สิทธิประโยชน์ด้านทันตกรรมคุ้มครอง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทันตแพทย์ในการรักษา 
12. การผ่าตัดใส่รากฟันเทียมสำหรับผู้ที่ไม่มีฟันทั้งปาก ให้บริการผู้ป่วยที่ไม่มีฟันทั้งปากและมีข้อบ่งชี้การใส่รากฟันเทียม ด้วยบริการใส่รากฟันเทียมและการบำรุงรักษา
13. จัดฟัน ในผู้มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ หรือปากแหว่ง หรือเพดานโหว่ (ตามดุลยพินิจของทันตแพทย์)

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ผู้เข้ารับบริการสามารถเข้ารับการรักษาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  โดยแสดงบัตรประชาชนเพียงใบเดียวเท่านั้น แต่จะต้องเข้ารับบริการที่สถานพยาบาลประจำตามสิทธิ และควรติดต่อนัดหมายล่วงหน้าจะได้รับความสะดวกในการเข้ารับบริการมากขึ้น ทั้งนี้หากหน่วยบริการตามสิทธิอุปกรณ์ไม่พร้อม  จะส่งต่อไปยังสถานพยาบาลที่สามารถรักษาได้ตามขั้นตอน  โดยสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nhso.go.th หรือโทร. 02 1414000 หรือ สายด่วน สปสช. 1330 เปิดบริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

source: thaigov.go.th

Share on: