สิทธิบัตรทอง ผ่าตัดเข่า

สิทธิบัตรทองครอบคลุมการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สำหรับผู้ที่มีสิทธิบัตรทอง 30 บาท สามารถเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมได้ที่โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 1,198 แห่งทั่วประเทศ โรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ 10 แห่ง โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร 10 แห่ง และโรงพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 1 แห่ง

ข้อกำหนดในการรับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม สิทธิบัตรทอง

ผู้ที่มีสิทธิบัตรทอง 30 บาท สามารถทำการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมได้ ดังนี้

 1. มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 2. มีโรคข้อเข่าเสื่อม
 3. มีอาการปวดข้อเข่ามาก
 4. ไม่สามารถเดินได้ปกติ
 5. แพทย์วินิจฉัยว่าสมควรได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

ขั้นตอนการรับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม สิทธิบัตรทอง

ผู้ที่มีสิทธิบัตรทอง 30 บาท ที่ต้องการเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม สามารถทำได้ดังนี้

 1. ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร หรือโรงพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
 2. แจ้งแพทย์ว่าต้องการเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
 3. แพทย์จะทำการวินิจฉัยว่าสมควรได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมหรือไม่
 4. หากแพทย์วินิจฉัยว่าสมควรได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม แพทย์จะทำการนัดหมายวันผ่าตัด
 5. ในวันผ่าตัด ผู้ป่วยจะต้องมาโรงพยาบาลก่อนเวลานัดหมาย แพทย์จะทำการดมยาสลบให้ผู้ป่วย และทำการการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
 6. หลังการผ่าตัด ผู้ป่วยจะต้องพักฟื้นที่โรงพยาบาลประมาณ 1-2 วัน หลังจากนั้นแพทย์จะอนุญาตให้ผู้ป่วยกลับบ้านได้

ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม สิทธิบัตรทอง

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม สิทธิบัตรทอง ผู้ป่วยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

Share on: