สิทธิประกันสังคม ทำไมลอกตาเสียเงินเพิ่ม

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 09:13 pm

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โพสต์ข้อความเกี่ยวกับการขอรับการรักษากระจกตาจากประกันสังคม โดยระบุว่า ส่องเฟสจนปวดกระจกตา เข้ามารักษาสิทธิประกันสังคมได้ พร้อมกับภาพกราฟฟิกที่อธิบายถึงรายละเอียดของผู้มีสิทธิผ่าตัดกระจกตาจากประกันสังคม ดังนี้

การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาให้กับผู้ประกันตน สามารถรับบริการที่สถานพยาบาลตามสิทธิฯ ได้ทันทีโดยไม่ต้องสำรองจ่าย

โดยผู้มีสิทธิขอรับบริการเปลี่ยนกระจกตา มีดังนี้

  1. โรคแผลเป็นที่กระจกตา
  2. โรคกระจกตาเป็นแผล
  3. โรคกระจกตาขุ่นเป็นฝ้าขาวบวม เช่น จากอุบัติเหตุสารเคมี หรือกระจดตาบวมหลังการผ่าตัด
  4. กระจกตาเสื่อมตามอายุ
  5. กระจกตาผิดปกติแต่กำเนิดหรือผิดปกติทางพันธุกรรมการติดเชื้อแต่กำเนิด
  6. กระจกตาขุ่นจากโรคทางภูมิร่างกายผิดปกติ เช่น การแพ้ยาบางชนิด
  7. โรคกระจกตามีความโค้งผิดรูป กระจกตาบาง
  8. กรณีจำเป็นเร่งด่วน เช่น โรคติดเชื้อที่กระจกตารุนแรง กระจกตาทะลุ
  9. กรณีอื่นๆ ตามที่จักษุแพทย์ผู้รักษาระบุ

ซึ่งสถานพยาบาลตามสิทธิฯ จะส่งต่อการรักษาไป สถานพยาบาลผ่าตัดเปลี่ยนกระจกจำนวน 29 แห่ง ที่ทำความตกลงกับสำนักงานประกันสังคมโดยตรง

นอกจากนี้ สำนักงานประกันสังคมยังช่วยจ่ายค่าจัดเก็บและรักษาดวงตาให้ศูนย์สภากาชาดไทยอีกด้วย

739003
สิทธิประกันสังคม ทำไมลอกตาเสียเงินเพิ่ม 2
Share on: