หนี้ ธ.ก.ส. จากการค้ำประกัน

แก้ไขล่าสุด วันที่ 16th August, 2023 at 10:30 pm

หนี้ ธ.ก.ส. จากการค้ำประกัน

คือหนี้ที่เกิดจากการค้ำประกันสินเชื่อให้กับบุคคลอื่น โดยผู้ค้ำประกันจะต้องชำระหนี้แทนผู้กู้หากผู้กู้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ วงเงินค้ำประกันสูงสุดที่ ธ.ก.ส. กำหนดคือ 50% ของวงเงินสินเชื่อ

ผู้ค้ำประกันมีสิทธิและหน้าที่ดังนี้

  • สิทธิในการได้รับแจ้งจาก ธ.ก.ส. เกี่ยวกับสถานะหนี้ของผู้กู้
  • สิทธิในการได้รับแจ้งจาก ธ.ก.ส. ล่วงหน้าก่อนดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับหนี้ของผู้กู้
  • สิทธิในการขอผ่อนชำระหนี้แทนผู้กู้
  • สิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้กู้
  • หน้าที่ชำระหนี้แทนผู้กู้ หากผู้กู้ไม่สามารถชำระหนี้ได้

ผู้ค้ำประกันควรพิจารณาความเสี่ยงก่อนค้ำประกันสินเชื่อให้กับบุคคลอื่น โดยควรพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้ ความมั่นคงของกิจการของผู้กู้ และเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน

หากผู้ค้ำประกันไม่สามารถชำระหนี้แทนผู้กู้ได้ ผู้ค้ำประกันอาจถูกฟ้องร้องดำเนินคดีทางกฎหมายจาก ธ.ก.ส. และผู้กู้ได้

Share on: