หมายศาลจากสัญญาเช่าซื้อรถยนต์

แก้ไขล่าสุด วันที่ 2nd September, 2023 at 11:45 pm


หมายศาลจากสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ คือ หนังสือแจ้งเตือนจากศาล นัดให้คู่ความมาไกล่เกลี่ย หรือพิจารณาคดี ในกรณีที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อ

หมายศาลจากสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ มักมีเนื้อหาสำคัญดังนี้

 • ชื่อและที่อยู่ของผู้เช่าซื้อ
 • รายละเอียดของสัญญาเช่าซื้อ เช่น เลขที่สัญญา วงเงินเช่าซื้อ อัตราดอกเบี้ย
 • สถานะการชำระหนี้ของผู้เช่าซื้อ เช่น ยอดหนี้คงค้าง ยอดหนี้ที่ค้างชำระ
 • ข้อความแจ้งเตือน เช่น นัดให้คู่ความมาไกล่เกลี่ย หรือพิจารณาคดี

ในกรณีที่ผู้เช่าซื้อได้รับหมายศาลจากสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ ควรดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

 • อ่านรายละเอียดของหมายศาลอย่างรอบคอบ
 • ตรวจสอบสถานะการชำระหนี้ของตนเอง
 • หากพบว่าตนเองผิดนัดชำระหนี้ ควรรีบชำระหนี้ที่ค้างชำระโดยเร็วที่สุด
 • หากไม่สามารถชำระหนี้ที่ค้างชำระได้ ควรติดต่อไฟแนนซ์เพื่อเจรจาขอผ่อนผันการชำระหนี้
 • หากมีนัดไกล่เกลี่ย ควรไปไกล่เกลี่ยในวันและเวลาที่นัดไว้ เพื่อหาทางออกร่วมกันระหว่างคู่ความ
 • หากมีนัดพิจารณาคดี ควรไปศาลในวันและเวลาที่นัดไว้ เพื่อต่อสู้คดี

การได้รับหมายศาลจากสัญญาเช่าซื้อรถยนต์อาจส่งผลกระทบต่อเครดิตของผู้เช่าซื้อ ซึ่งอาจทำให้ผู้เช่าซื้อไม่สามารถขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือบริษัทสินเชื่ออื่น ๆ ในอนาคตได้ ดังนั้น ผู้เช่าซื้อควรระมัดระวังการชำระหนี้ของตนเองอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ ผู้เช่าซื้อยังสามารถดำเนินการดังนี้ เพื่อช่วยลดภาระหนี้สิน

 • ติดต่อไฟแนนซ์เพื่อขอลดยอดหนี้คงค้าง
 • ติดต่อไฟแนนซ์เพื่อขอเปลี่ยนเงื่อนไขการชำระหนี้ เช่น ผ่อนชำระนานขึ้น อัตราดอกเบี้ยลดลง
 • ขายรถคืนให้กับไฟแนนซ์
 • ยื่นขอล้มละลาย

หากผู้เช่าซื้อไม่สามารถชำระหนี้ได้ และไฟแนนซ์ยึดรถคืน ผู้เช่าซื้ออาจต้องรับผิดชอบค่าขาดราคา ซึ่งอาจสูงถึงราคารถ ดังนั้น ผู้เช่าซื้อควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจเช่าซื้อรถ

Share on: