หมายศาลยึดบ้าน สาเหตุไม่สามารถชำระหนี้ตามคำสั่งศาล

ในกรณีที่ได้รับหมายศาลยึดบ้าน เนื่องจากไม่สามารถชำระหนี้ตามคำสั่งศาลได้ เนื่องจากตกงาน คุณสามารถดำเนินการดังนี้

 1. ตรวจสอบหมายศาล

คุณจะต้องตรวจสอบหมายศาลอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาจากข้อมูลต่างๆ ดังนี้

 • ศาลที่ออกหมายศาล
 • คดีหมายเลขดำและหมายเลขแดง
 • มูลคดี
 • จำเลย
 • ผู้ฟ้อง
 • นัดบังคับคดี
 1. ติดต่อทนายความ

คุณควรปรึกษาทนายความเพื่อขอคำแนะนำและความช่วยเหลือในการดำเนินการต่อไป

ทนายความจะช่วยคุณพิจารณาว่าศาลมีอำนาจบังคับคดีหรือไม่ หากศาลมีอำนาจบังคับคดี ทนายความจะช่วยคุณเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อหาแนวทางในการชำระหนี้

 1. เจรจากับเจ้าหนี้

คุณควรเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อหาแนวทางในการชำระหนี้ โดยคุณสามารถเสนอแนวทางต่างๆ เช่น

 • ขอผ่อนชำระหนี้เป็นงวดๆ
 • ขอลดยอดหนี้
 • ขอเปลี่ยนเงื่อนไขการชำระหนี้
 1. ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย

คุณสามารถยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยต่อศาลเพื่อหาทางออกร่วมกันระหว่างคุณกับเจ้าหนี้

หากศาลอนุมัติคำร้องขอไกล่เกลี่ย ศาลจะนัดไกล่เกลี่ยระหว่างคุณกับเจ้าหนี้

 1. เข้าร่วมการบังคับคดี

หากไม่สามารถเจรจากับเจ้าหนี้ได้ ศาลจะดำเนินการบังคับคดี โดยเจ้าหนี้อาจนำเจ้าพนักงานบังคับคดีมายึดทรัพย์ของคุณ

เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีมายึดทรัพย์ของคุณ คุณควรปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีอย่างเคร่งครัด

ข้อควรระวัง

คุณไม่ควรละเลยการปฏิบัติตามหมายศาล หากไม่ปฏิบัติตามหมายศาล อาจถูกศาลออกหมายจับหรือบังคับคดีได้

สิทธิของจำเลย

จำเลยมีสิทธิต่างๆ ดังนี้

 • สิทธิในการยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ย
 • สิทธิในการยื่นคำคัดค้านการบังคับคดี
 • สิทธิในการอุทธรณ์หรือฎีกาคำพิพากษาของศาล

คุณควรใช้สิทธิต่างๆ เหล่านี้เพื่อปกป้องสิทธิของคุณ

Share on: