อยากขอความรู้เกี่ยวกับระวางโฉนดที่ดินศูนย์กำเนิด

แก้ไขล่าสุด วันที่ 19th August, 2023 at 07:44 pm

ระวางศูนย์กำเนิด คือ ระวางที่กรมที่ดินใช้กำหนดจุดกำเนิดในการรังวัดที่ดิน ระวางศูนย์กำเนิดจะแบ่งออกเป็น 29 ระวาง แต่ละระวางจะครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 2×2 กิโลเมตร

ระวางศูนย์กำเนิดจะระบุหมายเลขระวางและชื่อตำบลที่ตั้งอยู่ คุณสามารถค้นหาระวางศูนย์กำเนิดได้ทางเว็บไซต์ของกรมที่ดิน

โฉนดที่ดินทับกับระวางศูนย์กำเนิด คือ โฉนดที่ดินที่ครอบคลุมพื้นที่ของระวางศูนย์กำเนิด หมายความว่า โฉนดที่ดินดังกล่าวมีจุดกำเนิดที่ทับซ้อนกับจุดกำเนิดของระวางศูนย์กำเนิด

การที่มีโฉนดที่ดินทับกับระวางศูนย์กำเนิด มีข้อดีคือ โฉนดที่ดินดังกล่าวมีความชัดเจนและแน่นอนเกี่ยวกับตำแหน่งของที่ดิน เพราะเป็นจุดกำเนิดในการรังวัดที่ดิน อย่างไรก็ดี ก็มีข้อเสียคือ การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินทับกับระวางศูนย์กำเนิดอาจทำได้ยากกว่าโฉนดที่ดินทั่วไป เนื่องจากต้องมีเอกสารเพิ่มเติมในการโอนกรรมสิทธิ์

Share on: