อยากได้เงินผ่อนดาวน์คอนโดคืน

แก้ไขล่าสุด วันที่ 19th August, 2023 at 07:08 pm

ในกรณีที่คุณกู้ธนาคารไม่ผ่านและต้องการขอเงินผ่อนดาวน์คอนโดคืน คุณควรดำเนินการดังต่อไปนี้:

  1. ติดต่อผู้ขายคอนโดเพื่อขอคืนเงินผ่อนดาวน์คอนโด
  2. เตรียมเอกสารประกอบการพิจารณา เช่น หนังสือรับรองจากธนาคารว่าไม่สามารถกู้เงินได้ สำเนาสัญญาซื้อขายคอนโด สำเนาหลักฐานการชำระค่าผ่อนดาวน์คอนโด
  3. ยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาต่อผู้ขายคอนโด
  4. ผู้ขายคอนโดจะพิจารณาคำขอคืนเงินผ่อนดาวน์คอนโดและแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบโดยเร็ว

หากคุณได้รับแจ้งว่าไม่สามารถขอคืนเงินผ่อนดาวน์คอนโดได้ คุณยังสามารถดำเนินการดังต่อไปนี้:

  1. ยื่นอุทธรณ์ต่อผู้ขายคอนโด
  2. ฟ้องร้องผู้ขายคอนโดต่อศาลเพื่อขอคืนเงินผ่อนดาวน์คอนโด

โปรดทราบว่าการขอคืนเงินผ่อนดาวน์คอนโดเป็นสิทธิของคุณตามกฎหมาย หากคุณไม่ได้รับเงินคืนจากผู้ขายคอนโด คุณสามารถใช้สิทธิทางกฎหมายเพื่อเรียกร้องเงินคืนได้

Share on: