อาการเจ็บหน้าอก สาเหตุเกิดจากอะไรได้บ้าง

อาการเจ็บหน้าอกเป็นอาการที่พบได้บ่อยและอาจเกิดจากหลายสาเหตุ สาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดคือโรคหัวใจ ซึ่งอาจเกิดจากหลอดเลือดหัวใจตีบหรืออุดตัน ทำให้หัวใจได้รับเลือดไปเลี้ยงไม่เพียงพอ ส่งผลให้เกิดอาการเจ็บหน้าอก อาการเจ็บหน้าอกจากโรคหัวใจมักมีลักษณะดังนี้

 • เจ็บแน่นหรืออึดอัดบริเวณกลางหน้าอก
 • ร้าวไปที่แขนซ้ายหรือทั้งสองข้าง
 • จุกแน่นที่คอ
 • เจ็บบริเวณกราม
 • อาการเกิดขึ้นขณะออกกำลังหรือออกแรง
 • อาการดีขึ้นเมื่อหยุดออกกำลัง

สาเหตุอื่นๆ ที่อาจทำให้เกิดอาการเจ็บหน้าอกได้ ได้แก่

 • โรคกรดไหลย้อน
 • โรคตับอ่อนอักเสบ
 • โรคหลอดลมอักเสบ
 • โรคปอดบวม
 • โรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ
 • โรคเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ
 • โรคหลอดเลือดหัวใจตีบจากไขมันพอกตับ
 • โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง
 • โรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง

หากมีอาการเจ็บหน้าอก ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุและรับการรักษาที่เหมาะสม

นอกจากนี้ อาการเจ็บหน้าอกอาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆ ที่ไม่ได้อันตรายถึงชีวิต เช่น

 • กล้ามเนื้อหน้าอกอักเสบ
 • กระดูกซี่โครงอ่อนอักเสบ
 • โรคหลอดเลือดแดงใหญ่ในทรวงอกตีบ
 • โรคหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องตีบ
 • โรคหลอดเลือดแดงใหญ่ในคอตีบ
 • โรคหลอดเลือดหัวใจตีบจากโรคหลอดเลือดอักเสบ
 • โรคหลอดเลือดหัวใจตีบจากโรคติดเชื้อ

หากมีอาการเจ็บหน้าอกที่มีลักษณะดังนี้ ควรรีบไปพบแพทย์ทันที

 • อาการเจ็บหน้าอกรุนแรง
 • อาการเจ็บหน้าอกแบบเฉียบพลัน
 • อาการเจ็บหน้าอกที่ไม่สามารถอธิบายได้
 • อาการเจ็บหน้าอกที่มีอาการอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น หายใจลำบาก คลื่นไส้ อาเจียน เหงื่อออก หน้ามืด วิงเวียนศีรษะ

แพทย์จะทำการซักประวัติและตรวจร่างกายเพื่อหาสาเหตุของอาการเจ็บหน้าอก จากนั้นอาจใช้การตรวจเพิ่มเติม เช่น การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) การตรวจเอกซเรย์ทรวงอก การตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ (Echocardiogram) การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) หรือการตรวจ MRI เพื่อยืนยันการวินิจฉัยและวางแผนการรักษาที่เหมาะสม

Share on: