อู่ซ่อมรถยักยอกทรัพย์

แก้ไขล่าสุด วันที่ 16th August, 2023 at 07:58 pm


ตามกฎหมายไทย ยักยอกทรัพย์ หมายถึง การเบียดบังเอาทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่นหรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย ไปเป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต

ในกรณีที่อู่ซ่อมรถยักยอกทรัพย์ เจ้าของรถสามารถแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนได้ และพนักงานสอบสวนจะทำการสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริง หากพบว่าอู่ซ่อมรถมีความผิดจริง พนักงานสอบสวนจะแจ้งข้อหายักยอกทรัพย์แก่อู่ซ่อมรถ และส่งฟ้องศาล

หากศาลพิพากษาว่าอู่ซ่อมรถมีความผิดจริง อู่ซ่อมรถอาจต้องโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อกฎหมายอ้างอิง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352
Share on: