เข้าโครงการบอกดิน 2 กรรมการหมู่บ้านคัดค้านออกโฉนด

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 07:46 pm

โครงการบอกดิน 2

เป็นโครงการของกรมที่ดินที่ดำเนินการเพื่อสำรวจ ตรวจสอบ และจัดทำเอกสารสิทธิที่ดินให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในที่ดินของรัฐ โครงการนี้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2566

หนึ่งในปัญหาที่พบบ่อยในโครงการบอกดิน 2 คือ กรรมการหมู่บ้านคัดค้านการออกโฉนดให้กับประชาชน สาเหตุของการคัดค้านอาจมาจากหลายสาเหตุ เช่น กรรมการหมู่บ้านต้องการควบคุมที่ดิน กลัวว่าประชาชนจะย้ายออกไปจากหมู่บ้าน หรือกลัวว่าที่ดินจะถูกพัฒนาจนส่งผลกระทบต่อชุมชน

หากประชาชนพบปัญหานี้ สามารถทำได้ดังนี้

  1. พูดคุยกับกรรมการหมู่บ้านเพื่อหารือถึงข้อกังวลของกรรมการหมู่บ้าน
  2. แจ้งให้กรมที่ดินทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
  3. ร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมที่ดินมีมาตรการในการแก้ไขปัญหานี้ เช่น การจัดประชุมชี้แจงให้กับประชาชน การให้ความรู้แก่กรรมการหมู่บ้าน การลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาในพื้นที่ เป็นต้น

หากประชาชนพบปัญหานี้ สามารถขอความช่วยเหลือจากกรมที่ดินได้ที่สำนักงานที่ดินทุกแห่งทั่วประเทศ

Share on: