เคยผ่าตัดเส้นเลือดขอด ตอนนี้มีอาการชาที่ปลายเท้าเกิดจากอะไร

อาการชาที่ปลายเท้าหลังผ่าตัดเส้นเลือดขอดอาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ ดังนี้

  • การบาดเจ็บต่อเส้นประสาท การผ่าตัดเส้นเลือดขอดอาจทำให้เส้นประสาทที่ไปเลี้ยงปลายเท้าได้รับความเสียหายได้ ส่งผลให้เกิดอาการชา อ่อนแรง หรือเสียการรับรู้ที่ปลายเท้า
  • ภาวะหลอดเลือดแดงตีบ ภาวะหลอดเลือดแดงตีบอาจทำให้เลือดไปเลี้ยงปลายเท้าได้ไม่เพียงพอ ส่งผลให้เกิดอาการชา อ่อนแรง หรือปวดที่ปลายเท้า
  • ภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นหลังผ่าตัดเส้นเลือดขอด เช่น การติดเชื้อ ลิ่มเลือดอุดตัน หรือภาวะบวมน้ำ อาจทำให้เกิดอาการชาที่ปลายเท้าได้

หากมีอาการชาที่ปลายเท้าหลังผ่าตัดเส้นเลือดขอด ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุและรับการรักษาที่เหมาะสม

สาเหตุที่เป็นไปได้มากที่สุดของอาการชาที่ปลายเท้าหลังผ่าตัดเส้นเลือดขอดคือ การบาดเจ็บต่อเส้นประสาท เส้นประสาทที่ไปเลี้ยงปลายเท้ามีชื่อว่า เส้นประสาทส่วนปลาย (Peripheral nerves) เส้นประสาทส่วนปลายเหล่านี้ทำหน้าที่นำสัญญาณประสาทจากสมองและไขสันหลังไปยังกล้ามเนื้อ ผิวหนัง และต่อมต่างๆ บริเวณปลายเท้า เมื่อเส้นประสาทส่วนปลายได้รับความเสียหาย อาจทำให้เกิดอาการชา อ่อนแรง หรือเสียการรับรู้ที่ปลายเท้าได้

การบาดเจ็บต่อเส้นประสาทส่วนปลายอาจเกิดขึ้นได้หลายวิธี เช่น

  • การบาดเจ็บโดยตรงจากการผ่าตัด
  • การอักเสบหรือการติดเชื้อ
  • ภาวะขาดเลือด
  • ภาวะกดทับ

ในผู้ป่วยที่ผ่าตัดเส้นเลือดขอด เส้นประสาทส่วนปลายอาจได้รับความเสียหายจากการผ่าตัดโดยตรง เช่น การแทงเข็มหรือการใช้ความร้อนเพื่อทำลายเส้นเลือดดำ ภาวะอักเสบหรือการติดเชื้อที่อาจเกิดขึ้นหลังการผ่าตัดก็อาจทำให้เส้นประสาทส่วนปลายได้รับความเสียหายได้เช่นกัน

นอกจากนี้ ภาวะขาดเลือดหรือภาวะกดทับที่บริเวณปลายเท้าก็อาจทำให้เส้นประสาทส่วนปลายได้รับความเสียหายได้เช่นกัน ภาวะขาดเลือดอาจเกิดขึ้นได้หากผู้ป่วยมีภาวะหลอดเลือดแดงตีบหรือภาวะบวมน้ำที่รุนแรง ภาวะกดทับอาจเกิดขึ้นได้หากผู้ป่วยใส่รองเท้าที่คับเกินไปหรือนั่งหรือยืนเป็นเวลานานๆ

หากอาการชาที่ปลายเท้าหลังผ่าตัดเส้นเลือดขอดไม่ดีขึ้นหรือรุนแรงขึ้น ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุและรับการรักษาที่เหมาะสม แพทย์อาจสั่งตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม เช่น การถ่ายภาพรังสี การทดสอบการทำงานของเส้นประสาท หรือการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) เพื่อหาสาเหตุของอาการชา

Share on: