เช่าที่ดินรถไฟแล้วถูกโกง

แก้ไขล่าสุด วันที่ 15th August, 2023 at 11:21 am

ในกรณีที่คุณเช่าที่ดินรถไฟแล้วถูกโกง คุณมีสิทธิที่จะฟ้องร้องทางแพ่งเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทรถไฟได้ ต่อไปนี้คือขั้นตอนที่คุณสามารถดำเนินการได้:

  1. รวบรวมหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการโกง เช่น สัญญาเช่าที่ดิน บันทึกการโอนเงิน เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโกง
  2. ปรึกษากับทนายความเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับคดี
  3. ยื่นฟ้องคดีต่อศาล

หากศาลเห็นว่าคุณมีสิทธิที่จะชนะคดี คุณอาจได้รับค่าเสียหายจากบริษัทรถไฟได้ เช่น ค่าเช่าที่ดิน ค่าเสียหายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโกง

หากคุณถูกโกงจากการเช่าที่ดินรถไฟ สิ่งสำคัญคือต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วและถูกต้องเพื่อปกป้องสิทธิของคุณ คุณควรรวบรวมหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการโกง และคุณควรปรึกษากับทนายความเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับคดี

Share on: