เปิดร้านในช้อปปี้ ลูกค้ากล่าวหาว่าส่งผิดไซซ์ สินค้าไม่ครบ

ในกรณีที่ลูกค้ากล่าวหาว่าร้านค้าส่งสินค้าผิดไซซ์ สินค้าไม่ครบ ร้านค้าควรดำเนินการดังนี้

  1. ตรวจสอบหลักฐาน ร้านค้าควรตรวจสอบหลักฐานการแพ็คสินค้า เช่น คลิปวิดีโอตอนแพ็คสินค้า ใบปะหน้าพัสดุ เพื่อยืนยันว่าสินค้าถูกแพ็คถูกต้องตามออเดอร์หรือไม่ หากมีหลักฐานที่ชัดเจนว่าสินค้าถูกแพ็คถูกต้อง ก็ควรแจ้งให้ลูกค้าทราบ
  2. ติดต่อลูกค้า ร้านค้าควรติดต่อลูกค้าเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น ลูกค้าได้รับสินค้ามาอย่างไร สินค้าผิดไซซ์หรือสินค้าไม่ครบชิ้นใดบ้าง หากลูกค้าสามารถส่งหลักฐานมาให้ร้านค้าดู ก็จะช่วยให้ร้านค้าตรวจสอบได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
  3. เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา หากพบว่าสินค้าผิดไซซ์หรือสินค้าไม่ครบจริง ร้านค้าควรเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า เช่น เปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ ส่งสินค้าชิ้นที่ขาดให้ หรือคืนเงินให้เต็มจำนวน
  4. ปฏิบัติตามเงื่อนไขของช้อปปี้ ร้านค้าควรปฏิบัติตามเงื่อนไขของช้อปปี้ในการแก้ไขปัญหากรณีพิพาทระหว่างร้านค้ากับลูกค้า หากลูกค้ายื่นเรื่องร้องเรียน ร้านค้าควรดำเนินการแก้ไขปัญหาตามขั้นตอนที่ช้อปปี้กำหนด

ต่อไปนี้เป็นแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมที่ร้านค้าสามารถทำได้เพื่อลดความเสี่ยงในการถูกลูกค้ากล่าวหาว่าส่งสินค้าผิดไซซ์ สินค้าไม่ครบ

  • ตรวจสอบสินค้าก่อนแพ็ค ร้านค้าควรตรวจสอบสินค้าก่อนแพ็คทุกครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าตรงตามออเดอร์และครบถ้วน
  • แพ็คสินค้าอย่างระมัดระวัง ร้านค้าควรแพ็คสินค้าอย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้สินค้าเสียหายระหว่างขนส่ง
  • ถ่ายรูปสินค้าก่อนแพ็ค ร้านค้าควรถ่ายรูปสินค้าก่อนแพ็ค เพื่อใช้เป็นหลักฐานในกรณีสินค้าเสียหายหรือสูญหาย
  • ติดใบปะหน้าพัสดุให้ชัดเจน ร้านค้าควรติดใบปะหน้าพัสดุให้ชัดเจน เพื่อให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ถูกต้อง

หากร้านค้าปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้อย่างเคร่งครัด ก็จะช่วยป้องกันไม่ให้ลูกค้ากล่าวหาว่าส่งสินค้าผิดไซซ์ สินค้าไม่ครบได้

Share on: