เป็นหนี้นอกระบบ

แก้ไขล่าสุด วันที่ 18th August, 2023 at 11:45 pm

หนี้นอกระบบ คือ หนี้ที่เกิดจากการกู้ยืมเงินจากบุคคลหรือสถาบันการเงินที่ไม่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย หรือบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน โดยทั่วไปแล้ว หนี้นอกระบบจะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงมาก และมักมีการบังคับชำระหนี้ที่รุนแรง เช่น การทวงหนี้ข่มขู่ หรือการใช้ความรุนแรง

หากคุณกำลังประสบปัญหาหนี้นอกระบบ คุณควรขอความช่วยเหลือจากอัยการคุ้มครองสิทธิทันที อัยการคุ้มครองสิทธิสามารถให้ความช่วยเหลือคุณในการเจรจากับเจ้าหนี้ ระงับการทวงหนี้ และดำเนินคดีกับเจ้าหนี้ที่กระทำความผิด

ในการขอความช่วยเหลือจากอัยการคุ้มครองสิทธิ คุณจะต้องติดต่อสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิประจำจังหวัดที่คุณอาศัยอยู่ โดยคุณสามารถค้นหาข้อมูลติดต่อได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานอัยการสูงสุด

เมื่อคุณติดต่อสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิแล้ว เจ้าหน้าที่จะนัดหมายให้คุณเข้าพบเพื่อปรึกษาปัญหาของคุณ เจ้าหน้าที่จะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหนี้ของคุณ เช่น จำนวนเงินที่กู้ยืม อัตราดอกเบี้ย วิธีการทวงหนี้ และหลักฐานการทวงหนี้ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะประเมินสถานการณ์ของคุณและแนะนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

หากเจ้าหนี้ไม่ปฏิบัติตามคำชี้ขาดของอัยการคุ้มครองสิทธิ อัยการคุ้มครองสิทธิสามารถดำเนินคดีกับเจ้าหนี้ได้ การดำเนินคดีกับเจ้าหนี้อาจทำให้เจ้าหนี้ถูกสั่งให้หยุดการทวงหนี้ ถูกสั่งให้คืนเงินที่ผิดนัดชำระ และถูกสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่คุณ

หากคุณกำลังประสบปัญหาหนี้นอกระบบ อย่าลังเลที่จะขอความช่วยเหลือจากอัยการคุ้มครองสิทธิ อัยการคุ้มครองสิทธิสามารถช่วยคุณแก้ปัญหาหนี้ของคุณและคุ้มครองสิทธิของคุณได้

Share on: