เป็นหนี้ ธ.อ.ส. โดนให้ไล่ออกจากบ้าน ทั้งที่ส่งงวดประจำ

ตามกฎหมายแล้ว การที่ผู้กู้เป็นหนี้ ธ.อ.ส. แต่ส่งงวดประจำตามกำหนด ธนาคารออมสินไม่มีสิทธิไล่ผู้กู้ออกจากบ้านที่จำนองไว้ได้ เว้นแต่ผู้กู้จะผิดนัดชำระหนี้เกิน 3 งวดติดต่อกัน หรือผู้กู้มีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงการชำระหนี้ ธนาคารออมสินจึงสามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้ยึดทรัพย์จำนองได้

ในกรณีนี้ หากผู้กู้ถูกธนาคารออมสินแจ้งว่าจะถูกไล่ออกจากบ้าน ทั้งที่ส่งงวดประจำตามกำหนด ผู้กู้ควรตรวจสอบรายละเอียดของหนี้สินของตนเองว่ามีการผิดนัดชำระหนี้หรือไม่ หากไม่มีก็ควรติดต่อธนาคารออมสินเพื่อสอบถามถึงสาเหตุที่ธนาคารออมสินมีคำสั่งดังกล่าว หากธนาคารออมสินไม่สามารถให้คำตอบที่น่าพอใจได้ ผู้กู้อาจจำเป็นต้องปรึกษาทนายความเพื่อขอความช่วยเหลือ

นอกจากนี้ ผู้กู้ยังสามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวไม่ให้ธนาคารออมสินไล่ผู้กู้ออกจากบ้านได้ โดยศาลจะพิจารณาคำร้องโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ความจำเป็นในการอยู่อาศัยของผู้กู้ ความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้ และข้อเท็จจริงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ต่อไปนี้เป็นแนวทางในการดำเนินการสำหรับผู้กู้ที่เป็นหนี้ ธ.อ.ส. แต่ส่งงวดประจำตามกำหนด แต่ถูกธนาคารออมสินแจ้งว่าจะถูกไล่ออกจากบ้าน

  1. ตรวจสอบรายละเอียดของหนี้สินของตนเองว่ามีการผิดนัดชำระหนี้หรือไม่
  2. ติดต่อธนาคารออมสินเพื่อสอบถามถึงสาเหตุที่ธนาคารออมสินมีคำสั่งดังกล่าว
  3. หากธนาคารออมสินไม่สามารถให้คำตอบที่น่าพอใจได้ อาจจำเป็นต้องปรึกษาทนายความเพื่อขอความช่วยเหลือ
  4. ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวไม่ให้ธนาคารออมสินไล่ผู้กู้ออกจากบ้าน

หากผู้กู้สามารถดำเนินการตามแนวทางข้างต้นได้ ก็จะช่วยให้ผู้กู้สามารถรักษาสิทธิในการอยู่อาศัยในที่อยู่อาศัยของตนเองได้

Share on: