เป็นไวรัสตับอักเสบบี มีโอกาสหายหรือไม่

โอกาสที่ไวรัสตับอักเสบบีจะหายขาดขึ้นอยู่กับว่าผู้ป่วยติดเชื้อแบบเฉียบพลันหรือเรื้อรัง

การติดเชื้อแบบเฉียบพลัน

ผู้ป่วยที่ติดเชื้อแบบเฉียบพลันมีโอกาสหายขาดได้สูงถึง 90% โดยผู้ป่วยจะมีอาการไข้ ตัวเหลืองตาเหลือง ปวดท้องใต้ชายโครงขวา คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร และอ่อนเพลีย อาการเหล่านี้มักหายไปเองภายใน 6 เดือน

การติดเชื้อแบบเรื้อรัง

ผู้ป่วยที่ติดเชื้อแบบเรื้อรังจะไม่สามารถหายขาดได้ แต่สามารถรักษาด้วยยาต้านไวรัส เพื่อลดการแบ่งตัวของไวรัสและลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ตับแข็งและมะเร็งตับ

ในปัจจุบัน ยังไม่มีการรักษาใดที่สามารถกำจัดไวรัสตับอักเสบบีออกจากร่างกายได้อย่างสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยที่ติดเชื้อแบบเรื้อรังสามารถมีชีวิตที่ยืนยาวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ หากได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์

วิธีป้องกันไวรัสตับอักเสบบี

สามารถป้องกันไวรัสตับอักเสบบีได้โดยการฉีดวัคซีน ซึ่งสามารถป้องกันการติดเชื้อได้มากกว่า 90% วัคซีนไวรัสตับอักเสบบีเป็นวัคซีน 3 เข็ม ฉีดเข็มแรก เข็มที่สองห่างกัน 1 เดือน และเข็มที่สามห่างกัน 6 เดือนหลังเข็มที่สอง

นอกจากการฉีดวัคซีนแล้ว ยังควรปฏิบัติตามวิธีป้องกันอื่นๆ ดังนี้

  • หลีกเลี่ยงการสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งของผู้ป่วย
  • หลีกเลี่ยงการใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้ป่วย เช่น แปรงสีฟัน มีดโกน ที่ตัดเล็บ
  • ตรวจเลือดเพื่อหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีก่อนการบริจาคเลือด
  • ผู้ที่เป็นโรคตับอักเสบบี ควรสวมถุงมือและหน้ากากอนามัยเมื่อสัมผัสกับเลือดหรือสารคัดหลั่งของตนเอง

หากสงสัยว่าตนเองอาจติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาอย่างเหมาะสม

Share on: