เพื่อนบ้านขุดหน้าดินไปขาย

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 08:31 pm


การขุดหน้าดินไปขายเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

พระราชบัญญัติการขุดดินและการถมดิน พ.ศ. 2543 มาตรา 17 กำหนดว่า ผู้ใดประสงค์จะทำการขุดดินหรือถมดินตามเงื่อนไขนี้ ต้องแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนดำเนินการ การขุดดินหรือถมดินโดยไม่แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

หากเพื่อนบ้านของคุณขุดหน้าดินไปขายโดยไม่แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน คุณอาจแจ้งความดำเนินคดีกับเขาได้ คุณสามารถแจ้งความกับสถานีตำรวจในพื้นที่ที่คุณอาศัยอยู่ได้ เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป

นอกจากนี้ คุณยังสามารถฟ้องร้องเพื่อนบ้านของคุณต่อศาลได้ คุณสามารถฟ้องร้องเพื่อขอให้ศาลสั่งให้เพื่อนบ้านของคุณหยุดการขุดหน้าดินไปขายและชดใช้ค่าเสียหายที่คุณได้รับ

ต่อไปนี้คือข้อกฎหมายที่อ้างอิงได้

  • พระราชบัญญัติการขุดดินและการถมดิน พ.ศ. 2543
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 342
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420, 423
Share on: