เมาแล้วขับ อุบัติเหตุ

แก้ไขล่าสุด วันที่ 16th August, 2023 at 07:48 pm

การขับรถในขณะมึนเมาหรือเมาสุราเป็นความผิดทางอาญาตามกฎหมายไทย ผู้ที่กระทำความผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากเกิดอุบัติเหตุทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ผู้ขับขี่เมาแล้วขับอาจต้องรับโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต

คุณสามารถอ้างอิงข้อกฎหมายต่อไปนี้เพื่อดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ขับขี่เมาแล้วขับที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 391 : ผู้ใดขับรถในขณะเมาสุราหรือเมาอย่างอื่นจนไม่สามารถบังคับรถได้ ทำให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 391 ตรี : ผู้ใดขับรถในขณะเมาสุราหรือเมาอย่างอื่นจนไม่สามารถบังคับรถได้ ทำให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 ปีถึง 10 ปี หรือจำคุกตลอดชีวิต

หากคุณถูกรถชนโดยผู้ขับขี่เมาแล้วขับ คุณควรดำเนินการดังต่อไปนี้

  • แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
  • เก็บรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ เช่น หมายเลขทะเบียนรถ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ขับขี่ บันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ใบรับรองแพทย์ ใบแจ้งค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัย
  • ติดต่อบริษัทประกันภัยรถยนต์เพื่อแจ้งเรื่องความเสียหาย
  • ยื่นฟ้องร้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกค่าเสียหายจากผู้ขับขี่เมาแล้วขับ
Share on: