เส้นเลือดในสมองตีบ แขน ขา ชา

เส้นเลือดในสมองตีบ แขน ขา ชา เป็นโรคที่เกิดจากการตีบตัวของหลอดเลือดสมอง ทำให้เลือดไม่สามารถไหลเวียนไปเลี้ยงสมองได้อย่างเพียงพอ ส่งผลให้สมองขาดออกซิเจนและสารอาหาร ทำให้เกิดอาการต่างๆ เช่น แขน ขา ชา พูดไม่ชัด มองเห็นภาพซ้อน เดินไม่ได้ อัมพาตครึ่งซีก หรือเสียชีวิตได้

วิธีดูแลรักษาเส้นเลือดในสมองตีบ สามารถทำได้ดังนี้

  • รับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด
  • ควบคุมความดันโลหิต ระดับน้ำตาลในเลือด และระดับไขมันในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
  • เลิกสูบบุหรี่และจำกัดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เน้นผักและผลไม้สด ข้าวกล้อง ธัญพืชไม่ขัดสี ปลา และเนื้อสัตว์ไม่ติดมัน
  • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที
  • นอนหลับให้เพียงพอ อย่างน้อยวันละ 7-8 ชั่วโมง
  • ควบคุมความเครียด
  • ตรวจสุขภาพประจำปีเป็นประจำ

หากคุณมีอาการแขน ขา ชา พูดไม่ชัด มองเห็นภาพซ้อน เดินไม่ได้ อัมพาตครึ่งซีก หรือมีอาการอื่นๆ ที่บ่งชี้ว่าอาจเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบ ควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุด

Share on: