แขวงการทางบุกรุกที่ดิน

แขวงการทางเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการก่อสร้างและบำรุงรักษาทางหลวง แขวงการทางมีสิทธิในการครอบครองที่ดินเพื่อประโยชน์ในการก่อสร้างและบำรุงรักษาทางหลวง แต่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างถูกต้อง

หากแขวงการทางบุกรุกที่ดิน เจ้าของที่ดินสามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ได้

  1. แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนท้องที่ที่ที่ดินตั้งอยู่
  2. ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลสั่งให้แขวงการทางออกจากที่ดิน
  3. ฟ้องร้องคดีต่อศาลแพ่งและพาณิชย์เพื่อขอให้ศาลสั่งให้แขวงการทางออกจากที่ดิน

เจ้าของที่ดินควรปรึกษากับทนายความเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Share on: