โดนยึดบ้านพร้อมที่ดินขายทอดตลาด

แก้ไขล่าสุด วันที่ 16th August, 2023 at 07:42 pm

ในกรณีที่คุณถูกยึดบ้านและที่ดินเพื่อขายทอดตลาด เนื่องจากหนี้เช่าซื้อรถยนต์ คุณสามารถดำเนินการดังต่อไปนี้:

  1. ติดต่อเจ้าหนี้เพื่อขอเจรจา

คุณสามารถติดต่อเจ้าหนี้เพื่อขอเจรจาเกี่ยวกับเงื่อนไขการชำระหนี้ เช่น ขอผ่อนชำระหนี้ หรือขอลดจำนวนหนี้ เป็นต้น หากเจ้าหนี้ยินยอมที่จะเจรจากับคุณ คุณก็สามารถตกลงกับเจ้าหนี้ได้

  1. ยื่นขอผ่อนชำระหนี้ต่อศาล

หากคุณไม่สามารถเจรจากับเจ้าหนี้ได้ คุณยังสามารถยื่นขอผ่อนชำระหนี้ต่อศาลได้ โดยศาลอาจพิจารณาให้ผ่อนชำระหนี้ได้หากคุณมีเหตุสมควร เช่น ตกงาน เจ็บป่วย หรือมีรายได้ไม่เพียงพอ

  1. ยื่นขอฟื้นฟูกิจการ

หากคุณมีหนี้สินเป็นจำนวนมากและไม่สามารถชำระหนี้ได้ คุณยังสามารถยื่นขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลได้ โดยศาลอาจพิจารณาสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของคุณได้ หากศาลสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ คุณจะสามารถหยุดการชำระหนี้ชั่วคราวและเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อหาแนวทางแก้ไขหนี้สินได้

  1. ขายบ้านและที่ดิน

หากคุณไม่สามารถหาทางออกอื่นใดได้ คุณยังสามารถขายบ้านและที่ดินเพื่อชำระหนี้ได้ แต่คุณจะต้องพิจารณาว่าการขายบ้านและที่ดินจะส่งผลกระทบต่อคุณอย่างไร เช่น คุณจะต้องหาที่พักอาศัยใหม่หรือไม่ คุณจะต้องย้ายออกจากพื้นที่ที่คุณอาศัยอยู่หรือไม่ เป็นต้น

การถูกยึดบ้านและที่ดินเพื่อขายทอดตลาด เป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิตของคุณ ดังนั้นคุณควรปรึกษากับทนายความเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

Share on: