โดนรถชน จนพิการ2 ปีแล้ว คู่กรณีหนีไปต่างประเทศ

แก้ไขล่าสุด วันที่ 19th August, 2023 at 10:06 pm

คุณสามารถร้องเรียนหน่วยงานดังต่อไปนี้:

  • สถานีตำรวจท้องที่ที่เกิดเหตุ
  • สำนักงานประกันสังคม
  • สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
  • สำนักงานอัยการสูงสุด

คุณสามารถร้องเรียนไปยังหน่วยงานเหล่านี้เพื่อขอความช่วยเหลือในการติดตามคู่กรณี และเรียกร้องค่าเสียหายจากคู่กรณีได้

นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรึกษาทนายความเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิและขั้นตอนในการดำเนินการต่อไปได้

Share on: