โดนหลอกให้ลงทุนออนไลน์

แก้ไขล่าสุด วันที่ 16th August, 2023 at 08:02 pm

คุณสามารถแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและขอความช่วยเหลือจากทนายความเพื่อดำเนินคดีกับผู้หลอกลวง คุณสามารถยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากความเสียหายที่เกิดขึ้น คุณสามารถแจ้งเบาะแสไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนที่คุณสามารถดำเนินการได้หากคุณถูกหลอกให้ลงทุนออนไลน์:

  1. รวบรวมหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวง เช่น ข้อความสนทนา อีเมล สัญญา หลักฐานการโอนเงิน
  2. แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
  3. ขอความช่วยเหลือจากทนายความ
  4. ยื่นฟ้องต่อศาล
  5. แจ้งเบาะแสไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การหลอกลวงทางออนไลน์เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในปัจจุบัน หากคุณถูกหลอกให้ลงทุนออนไลน์ อย่าลังเลที่จะดำเนินการทางกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิของคุณ

ข้อกฎหมายต่อไปนี้เพื่อดำเนินการทางกฎหมายกับผู้หลอกลวง:

  • พระราชบัญญัติการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
  • พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
  • พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
  • พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2527
  • พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
Share on: