โดนโกงค่าแรงต่อเติมบ้าน

หากท่านถูกเจ้าของบ้านโกงค่าแรงต่อเติมบ้าน คุณสามารถร้องเรียนต่ออัยการคุ้มครองสิทธิได้ โดยรวบรวมหลักฐานต่างๆ เช่น สัญญาจ้างงาน ใบเสร็จรับเงิน บันทึกการพูดคุยกับเจ้าของบ้าน ฯลฯ ยื่นต่ออัยการคุ้มครองสิทธิในพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่ ทางอัยการคุ้มครองสิทธิจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

Share on: