โอนเงินแล้วยังไม่เข้าบัญชี

แก้ไขล่าสุด วันที่ 16th August, 2023 at 07:46 pm

โอนเงินแล้วยังไม่เข้าบัญชี มีหลายสาเหตุ ดังนี้

  • ธนาคารต้นทางอาจมีปัญหาระบบขัดข้อง
  • ธนาคารปลายทางอาจปิดทำการ
  • บัญชีปลายทางอาจถูกระงับการใช้งาน
  • บัญชีปลายทางอาจใส่เลขบัญชีผิด
  • บัญชีปลายทางอาจไม่ตรงกับชื่อผู้โอน

หากคุณโอนเงินแล้วยังไม่เข้าบัญชี คุณสามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารต้นทาง หรือโทรสอบถาม call center ของธนาคารต้นทาง

หากตรวจสอบแล้วพบว่าการโอนเงินสำเร็จ แต่เงินยังไม่เข้าบัญชี คุณสามารถติดต่อธนาคารปลายทางเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้

หากคุณโอนเงินแล้วยังไม่เข้าบัญชีภายใน 3 วันทำการ คุณควรติดต่อธนาคารต้นทางเพื่อแจ้งปัญหาการโอนเงินได้

Share on: