ใช้สิทธิ์บัตรทอง แต่โดนเก็บเงินเพิ่ม

แก้ไขล่าสุด วันที่ 17th August, 2023 at 07:47 pm

หากคุณใช้สิทธิ์บัตรทอง แต่โดนเก็บเงินเพิ่ม คุณสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเพื่อขอทราบเหตุผลได้

โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบและชี้แจงถึงสาเหตุที่คุณต้องชำระค่าบริการเพิ่มเติม ในกรณีส่วนใหญ่ สาเหตุที่คุณต้องชำระค่าบริการเพิ่มเติม ได้แก่

  • คุณไม่ได้ลงทะเบียนบัตรทองกับโรงพยาบาลที่รับบริการ
  • คุณไม่ได้นำบัตรทองมาแสดงเมื่อเข้ารับบริการ
  • คุณเข้ารับบริการนอกเวลาราชการ
  • คุณเข้ารับบริการนอกเครือข่ายของบัตรทอง
  • คุณเข้ารับบริการที่นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ของบัตรทอง

หากคุณสามารถชี้แจงเหตุผลที่คุณต้องชำระค่าบริการเพิ่มเติมได้ เจ้าหน้าที่จะพิจารณายกเว้นค่าบริการเพิ่มเติมให้คุณ หากไม่สามารถชี้แจงเหตุผลได้ เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้คุณชำระค่าบริการเพิ่มเติมตามอัตราที่กำหนด

คุณสามารถตรวจสอบสิทธิประโยชน์ของบัตรทองได้ที่เว็บไซต์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) หรือสอบถามเจ้าหน้าที่ สปสช. ได้ที่สายด่วน 1330

Share on: