ใบส่งตัวสิทธิบัตรทองหมดอายุ

ใบส่งตัวสิทธิบัตรทองหมดอายุแล้ว ต้องเสียเงินจริงหรือไม่ ขึ้นอยู่กับกรณีและประเภทของการรักษา หากเป็นการเจ็บป่วยทั่วไป ก็สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลได้โดยไม่ต้องใบส่งตัว แต่หากเป็นการเจ็บป่วยที่ต้องใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หรืออุปกรณ์พิเศษ จำเป็นต้องมีใบส่งตัวจากแพทย์ประจำตัวก่อน จึงจะสามารถเข้ารับการรักษาได้

สำหรับกรณีของสิทธิบัตรทอง ผู้ป่วยสามารถขอใบส่งตัวจากแพทย์ประจำตัวได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่หากใบส่งตัวหมดอายุแล้ว ผู้ป่วยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาเอง ยกเว้นบางกรณี เช่น ผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น หากผู้ป่วยบัตรทองใบส่งตัวหมดอายุแล้ว แนะนำให้ติดต่อแพทย์ประจำตัวเพื่อขอใบส่งตัวใหม่ เพื่อสิทธิประโยชน์ในการเข้ารับการรักษาที่ครอบคลุมและได้รับการดูแลจากแพทย์อย่างเหมาะสม

Share on: