ไฟแนนซ์ยึดรถไปขาย ทวงเงินค่าส่วนต่าง

หากไฟแนนซ์ยึดรถไปขายและทวงเงินค่าส่วนต่าง

คุณมีสิทธิที่จะปฏิเสธการชำระเงินได้ ตามกฎหมาย ไฟแนนซ์ไม่สามารถเรียกเก็บค่าส่วนต่างได้หากราคาขายของรถสูงกว่าจำนวนเงินกู้ที่ยังไม่ได้ชำระของคุณ

อย่างไรก็ตาม ไฟแนนซ์อาจยังคงฟ้องคุณเพื่อเรียกเก็บเงินค่าส่วนต่างได้ หากราคาขายของรถต่ำกว่าจำนวนเงินกู้ที่ยังไม่ได้ชำระของคุณ ในกรณีนี้ คุณอาจต้องชำระค่าส่วนต่างให้กับไฟแนนซ์

หากคุณถูกไฟแนนซ์ฟ้องเพื่อเรียกเก็บเงินค่าส่วนต่าง คุณควรปรึกษาทนายความเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดในการดำเนินการ

ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับบางประการที่จะช่วยคุณในการต่อสู้กับไฟแนนซ์เพื่อหลีกเลี่ยงการชำระค่าส่วนต่าง:

  • เก็บหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายรถของคุณ รวมถึงสัญญาเช่าซื้อ ใบเสร็จรับเงินสำหรับการขายรถ และรายงานการประเมินราคาของรถ
  • ติดต่อไฟแนนซ์และแจ้งให้ทราบว่าคุณไม่ยอมรับการชำระเงินค่าส่วนต่าง
  • ขอหลักฐานจากไฟแนนซ์ว่าราคาขายของรถต่ำกว่าจำนวนเงินกู้ที่ยังไม่ได้ชำระของคุณ
  • ปรึกษาทนายความเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดในการดำเนินการ

โดยทำตามเคล็ดลับเหล่านี้ คุณสามารถช่วยป้องกันไม่ให้ไฟแนนซ์เรียกเก็บเงินค่าส่วนต่างจากคุณได้

Share on: