ไฟแนนซ์ให้ทนายความโทรมาแจ้งจะติดหมายศาลยึดบ้าน

แก้ไขล่าสุด วันที่ 19th August, 2023 at 07:05 pm


หากคุณได้รับโทรศัพท์จากทนายความของไฟแนนซ์แจ้งว่าจะติดหมายศาลยึดบ้าน คุณควรดำเนินการดังต่อไปนี้:

  1. จดบันทึกรายละเอียดการโทร เช่น ชื่อทนายความ เบอร์โทรศัพท์ เวลาที่โทรมา เนื้อหาการโทร
  2. ติดต่อไฟแนนซ์เพื่อสอบถามถึงสาเหตุที่ไฟแนนซ์ต้องการยึดบ้านของคุณ
  3. หากไฟแนนซ์อ้างว่าคุณผิดนัดชำระหนี้ คุณสามารถเจรจากับไฟแนนซ์เพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ เช่น ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ หรือลดจำนวนเงินที่ต้องชำระในแต่ละงวด
  4. หากไฟแนนซ์ไม่ยินยอมที่จะปรับโครงสร้างหนี้ คุณควรปรึกษาทนายความเพื่อขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย

โปรดทราบว่าการยึดบ้านเป็นกระบวนการทางกฎหมายที่ใช้เวลานานและซับซ้อน หากคุณถูกยึดบ้าน คุณควรปรึกษาทนายความเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของคุณ

Share on: