ไฟไหม้บ้าน สอบถามขอความช่วยเหลือ

ไฟไหม้บ้านเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความสูญเสียครั้งใหญ่ให้กับชีวิตและทรัพย์สิน สำหรับผู้ประสบภัยไฟไหม้ สิ่งสำคัญคือต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูชีวิตให้กลับมาเป็นปกติอีกครั้ง

หน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟไหม้ ได้แก่

  • กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ทางหมายเลขโทรศัพท์ 199
  • กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-254-8600
  • กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-254-8600
  • สมาคมประกันวินาศภัยไทย ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-257-8400
  • สมาคมธนาคารไทย ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-254-8600

ผู้ประสบภัยไฟไหม้สามารถติดต่อหน่วยงานเหล่านี้เพื่อขอความช่วยเหลือด้านต่างๆ เช่น ที่พักพิงชั่วคราว เงินช่วยเหลือฉุกเฉิน ความช่วยเหลือด้านจิตใจ และความช่วยเหลือในการฟื้นฟูทรัพย์สิน

นอกจากนี้ ผู้ประสบภัยไฟไหม้ยังสามารถขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรการกุศล มูลนิธิ สมาคม และกลุ่มอาสาสมัครต่างๆ หน่วยงานเหล่านี้มักจะมีโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยไฟไหม้อยู่เสมอ ผู้ประสบภัยไฟไหม้สามารถติดต่อหน่วยงานเหล่านี้เพื่อขอความช่วยเหลือได้ทางเว็บไซต์หรือทางโทรศัพท์

การขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ประสบภัยไฟไหม้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูชีวิตให้กลับมาเป็นปกติอีกครั้ง

Share on: