ลูกหนี้หนีไม่ใช้หนี้ มีสัญญากู้ยืมเงิน

คดีแพ่งทั่วไปมีอายุความ 10 ปี นับวันที่ผิดชำระหนี้ แต่หากลูกหนี้ตกลงผ่อนชำระหนี้เป็นงวด ๆ คดีจะมีอายุความ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ลูกหนี้ผิดชำระหนี้งวดสุดท้าย

อ่านเพิ่มเติม

ฟ้องศาลเปิดทางจำเป็น เพราะเป็นโฉนดที่ดินเดียวกันมาก่อน

"เจ้าของที่ดินซึ่งถูกที่ดินของผู้อื่นล้อมรอบจนไม่มีทางออกไปสู่ทางสาธารณะมีสิทธิผ่านที่ดินของผู้อื่นเป็นทางจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่การใช้ประโยชน์จากที่ดินของตน"

อ่านเพิ่มเติม

ย้ายสิทธิ์บัตรทองมาโรงพยาบาลใกล้บ้าน

สามารถทำรายการย้ายสิทธิ์ได้ 4 ครั้งต่อปี สามารถย้ายสิทธิ์ได้เฉพาะโรงพยาบาลในเขตพื้นที่บริการของสำนักงาน สปสช. เขต/จังหวัด เดิม

อ่านเพิ่มเติม

ต้องการซื้อบ้านที่ถูกขายทอดตลาดคืน

ต้องศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

อ่านเพิ่มเติม

สิทธิของผู้เยาว์ในทรัพย์สินบิดาหลังหย่าร้าง มารดาเสียชีวิต

สิทธิของผู้เยาว์ในทรัพย์สินบิดาจะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยมรดกและคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลเกี่ยวกับการดูแลผู้เยาว์ โดยศาลจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เยาว์เป็นหลัก

อ่านเพิ่มเติม

คดีอุบัติเหตุ รถยนต์ชนรถจักรยานยนต์

สำหรับผู้ประสบภัยจากรถที่ประสงค์จะขอรับค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทกลางฯ สามารถยื่นคำร้องขอได้ที่สาขาของบริษัทกลางฯ หรือทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทกลางฯ

อ่านเพิ่มเติม

หมายศาลยึดบ้าน สาเหตุไม่สามารถชำระหนี้ตามคำสั่งศาล

ทนายความจะช่วยคุณพิจารณาว่าศาลมีอำนาจบังคับคดีหรือไม่ หากศาลมีอำนาจบังคับคดี ทนายความจะช่วยคุณเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อหาแนวทางในการชำระหนี้

อ่านเพิ่มเติม

สอบถามการเปลี่ยนชื่อเจ้าของหม้อแปลงไฟฟ้า

การเปลี่ยนชื่อเจ้าของหม้อแปลงไฟฟ้า ไม่จำเป็นต้องแจ้งหน่วยงานอื่นใด นอกจากสำนักงานการไฟฟ้านครหลวงหรือสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

อ่านเพิ่มเติม

ถูกฟ้องเป็นจำเลยค้ำประกัน มีหมายศาล

คุณไม่ควรละเลยการปฏิบัติตามหมายศาล หากไม่ปฏิบัติตามหมายศาล อาจถูกศาลออกหมายจับหรือบังคับคดีได้

อ่านเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเรื่องขอคืนเงินผู้ประกันตน มาตรา39

(ผู้ประกันตนเป็นผู้ยื่นคำขอ) สปส.1-23/2 ได้ที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th

อ่านเพิ่มเติม

ซื้อที่ดินจากลุง ยังไม่ได้โอน ทำสัญญาหาย ลูกของลุงเอาที่ดินไปจำนอง

ในกรณีนี้ เนื่องจากสัญญาซื้อขายที่ดินเป็นโมฆะ เนื่องจากไม่ได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 456

อ่านเพิ่มเติม

ซื้ออพาร์ทเม้นต์แล้วโดนเปลี่ยนแปลงสัญญาเป็นรีสอร์ต แล้วโดนไล่ออก

ตามพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2542 มาตรา 11 บัญญัติว่า "ผู้ให้เช่าจะบอกเลิกการเช่าอสังหาริมทรัพย์ได้ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามสัญญาเช่า

อ่านเพิ่มเติม

ไม่ได้เซ็นรับรองบุตร ตอนนี้ลูกอายุ 30 กว่าปีแล้ว

การจดทะเบียนรับรองบุตรจะช่วยให้ลูกของคุณได้รับสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายที่เท่าเทียมกับบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อลูกของคุณทั้งในปัจจุบันและอนาคต

อ่านเพิ่มเติม

การใช้ยาสเตียรอยด์เพื่อรักษาอาการหอบหืด

ชนิดรับประทาน (Oral corticosteroids) เป็นยาสเตียรอยด์ที่ออกฤทธิ์ทั่วร่างกาย ยาสเตียรอยด์ชนิดรับประทานมักใช้รักษาอาการหอบหืดที่รุนแรงหรือเป็นเฉียบพลัน

อ่านเพิ่มเติม

น้ำในหูไม่เท่ากัน วิธีแก้ไขและดูแลรักษา

เป็นโรคที่พบได้บ่อยในหูชั้นใน เกิดจากการที่น้ำในหูชั้นในมีปริมาณมากเกินไป ส่งผลให้เกิดอาการเวียนศีรษะ บ้านหมุน คลื่นไส้ อาเจียน หูอื้อ ได้ยินเสียงดังในหู

อ่านเพิ่มเติม

ปรึกษาอาการไส้เลื่อน ผ่าตัดดีหรือเปล่า

การผ่าตัดไส้เลื่อนเป็นการรักษาที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการแก้ไขปัญหาไส้เลื่อน การผ่าตัดสามารถช่วยให้ไส้เลื่อนกลับคืนสู่ตำแหน่งปกติและป้องกันการกลับเป็นซ้ำได้

อ่านเพิ่มเติม

อายุ77ปี อาการนอนไม่หลับ

อาการนอนไม่หลับในผู้สูงอายุอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน โรคประจำตัว การใช้ยาบางชนิด ภาวะซึมเศร้า หรือความเครียด เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม

ปรึกษาเรื่องกระดูกทับเส้นประสาทที่กระดูกต้นคอ

เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมของกระดูกสันหลังส่วนคอ ส่งผลให้หมอนรองกระดูกเสื่อมหรือเคลื่อนตัวไปกดทับเส้นประสาท ทำให้เกิดอาการปวดคอ ปวดศีรษะ ชา

อ่านเพิ่มเติม

ปรึกษาความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูง (Hypertension) เป็นโรคที่พบได้บ่อยและอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่ร้ายแรง เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตวาย เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม

ใส่ใจอาหารเจ ลดโอกาสเกิดโรคไม่ติดต่อ

การรับประทานอาหารเจอย่างถูกหลักโภชนาการเป็นประจำ จะช่วยให้มีสุขภาพที่ดีและห่างไกลจากโรคไม่ติดต่อได้

อ่านเพิ่มเติม